Aktualności

Zapisy na Angielski

NOWY UCZEŃ ZAJĘCIA STACJONARNE       KONTYNUACJA NAUKI ZAJĘCIA STACJONARNENOWY UCZEŃ ZAJĘCIA ON-LINEKONTYNUACJA NAUKI ZAJĘCIA ON-LINEKONWERSACJE – NATIVE SPEAKER Skontaktujemy się z […]

Cennik na rok szkolny 2022/2023

                Cennik na rok szkolny 2022/2023 3 – 5 latki 2 x 40 minut 2 […]

Letnie Warsztaty z językiem angielskim!

Serdecznie zapraszamy na LETNIE WARSZTATY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM! trzy terminy (do wyboru lub w komplecie) wiek: 7-12 lat (1-6 klasa) miejsce: Happy […]

Więcej

Kursy

Happy Little School

Dla przedszkolaków

Doświadczenie wyniesione z pracy z własnymi dziećmi pokazało, że im wcześniej zaczynamy naukę, tym lepsze mamy efekty później. Osłuchane od najmłodszych lat maluchy, wcześniej są w stanie przekroczyć barierę mówienia. Tak się działo z naszymi „własnymi” dziećmi. Jak to zrobiliśmy?

Bazą dla wczesnego etapu nauki naszych dzieci były ćwiczenia skupiające się na:

 • metodzie reagowania całym ciałem (TPR)
 • grach i zabawach językowych
 • quizy i konkursy
 • rymy i rytmy (chants) – gdzie dzieci uczyły się piosenek, wierszyków i tekstów rytmizowanych.

Na zajęciach wykorzystywaliśmy całą gamę rekwizytów, obrazków, przedmiotów, dzięki którym nasze dzieci mogły poznawać język wszystkimi zmysłami, także poprzez dotyk, węch i smak.

Bardzo ważne było dla nas, aby nasze dzieci zacząć uczyć jak najwcześniej, bo z badań naukowych wiemy, że możliwość opanowania bezbłędnego akcentu, jest możliwa jedynie do 12 roku życia dziecka.

My już to osiągnęliśmy. Nasze dzieci mówią płynnie w języku angielskim z nienagannym brytyjskim akcentem.

To samo chcemy zaproponować Państwa pociechom.

Happy Early School

Kursy dla dzieci 6-12 lat

Szkoła podstawowa realizuje u nas program Junior Happy School, który dostosowaliśmy do wieku i do poziomu, jaki reprezentują dzieci w momencie rozpoczęcia nauki w naszej placówce.

Przykładamy dużą uwagę do tego, by w tej samej grupie znajdowały się dzieci z tego samego rocznika.

Wszystkie dzieci powyżej 8-mego roku, poddawane są ustnym i pisemnym testom kwalifikacyjnym, na podstawie którego przydzielane są do odpowiedniej grupy.

Duża ilość dzieci ucząca się w naszej szkole, pozwala nam na nauczanie w trzech, różnych pod względem poziomu grupach.

Liczba osób w grupie nie przekracza 8-miu dzieci Każdy uczeń dodatkowo, zmniejsza możliwość powtórzeń, a co za tym idzie utrwalenia wiedzy.

Mniejsza grupa pozwala na wyrównanie poziomu i zapewnia odpowiednią dynamikę pracy.

Happy Master School

Grupy starsze, to w większości młodzi ludzie, którzy rozpoczęli u nas naukę jeszcze w szkole podstawowej i zaliczają się do tzw. grup kontynuujących.

Ich wysoki i wyrównany poziom sprawia, że przyłączamy do nich jedynie słuchaczy reprezentujących taką samą, zaawansowaną znajomość języka. Odbywa się to na podstawie ustnego i pisemnego testu kwalifikacyjnego.

Dzieci uczące się u nas „od początku”, nie mają problemów ze zdaniem egzaminu ósmoklasisty. Mając jednak na uwadze fakt, że wynik państwowych egzaminów ma duże znaczenie przy okazji aplikowania do liceum, nasi uczniowie regularnie ćwiczą techniki charakterystyczne dla tego egzaminu.

Wśród naszych uczniów mamy laureatów konkursów językowych, którzy do wybranego, wymarzonego przez siebie liceum dostają się bez egzaminów, w pierwszej kolejności.

Liczba osób w grupie nie przekracza 8-miu dzieci.

Dzieci młodsze są kwalifikowane do grup według wieku i poziomu znajomości języka obcego, który jest ustalany poprzez rozmowę z lektorem. W przypadku starszych dzieci i młodzieży rozmowę kwalifikacyjną poprzedza testowy egzamin pisemny. ZAPISZ SIĘ.

Szczegółowy podział grup i czasów zajęć

Little Happy School wiek rozkład zajęć w tygodniu
Pre – school 1 3 lata 2 x 40 minut
Pre – school 2 4-5 lat 2 x 50 minut

Junior Happy School wiek rozkład zajęć w tygodniu
Beginners 1 6 lat 2 x 60 minut
Beginners 2 7-8 lat 2 x 70 minut
Beginners 3 8-9 lat 2 x 90 minut
Beginners 4 9-10 lat 2 x 90 minut
Elementary 1 10-11 lat 2 x 90 minut
Elementary 2 11-12 lat 2 x 90 minut

 

Master Happy School wiek rozkład zajęć w tygodniu
Pre-intermediate 12-13lat 2 x 90 minut
Intermediate 13-14 lat 2 x 90 minut
Pre-FCE 14-15 lat 2 x 90 minut
FCE 15-16 lat 2 x 90 minut
CAE 17-18 lat 2 x 90 minut
Egzamin ósmoklasisty 14-15 lat 2 x 90 minut

 

.

Nasz rok szkolny trwa od połowy września do czerwca. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku między godz. 12.00 a 20.00 ZAPISZ SIĘ

First Certificate

Większość uczniów w Happy School rozpoczyna naukę w wieku 5 lat. Dlatego już od 8 klasy, przygotowujemy ich do brytyjskiego egzaminu Cambridge FCE. Do tych grup przyłączani są jedynie uczniowie reprezentujący równie zaawansowaną znajomość języka.

Szkoła nie tworzy nowych grup FCE, dla uczniów którzy nie uczyli się wcześniej w Happy School. Kandydat z poza szkoły może dołączyć jedynie po zdaniu testu kwalifikacyjnego. Jego pozytywny wynik daje możliwość dołączenia do już istniejącej grupy.

Grupy FCE pracują w blokach 2 x 90 min.

Liczba osób w grupie nie przekracza 8-miu, co pozwala na wyrównanie poziomu i zapewnia odpowiednią dynamikę pracy. Grupy większe zaburzają możliwość odpowiedniej liczby powtórzeń, tak ważnych przy zapamiętaniu i przyswojeniu poznanego podczas lekcji materiału.

W przypadku każdego egzaminu zewnętrznego, nasz nauczyciel prowadzący lub przedstawiciel firmy znany dzieciom, jedzie z nimi na egzamin do British Council. W tym roku chcemy taki egzamin zrobić w Nadarzynie.

Nasz zespół

Nasi lektorzy to polscy angliści oraz native speakers specjalizujący się w nauczaniu dzieci i młodzieży. Są to osoby starannie wyselekcjonowane, obdarzone poczuciem humoru, dużą kreatywnością oraz nieprzeciętnymi umiejętnościami pedagogicznymi nabytymi w procesie kształcenia akademickiego i praktyki zawodowej. Praca lektorów jest regularnie monitorowana i oceniana. Nauczyciele przygotowują autorskie konspekty poszczególnych zajęć opierając się na podręczniku bazowym. Konspekty te są sprawdzane i komentowane a po akceptacji Pani dyrektor ich ostateczna wersja jest realizowana na zajęciach.

Dbamy również o rozwój naszej kadry lektorskiej. W sezonie letnim najlepsi mają okazję wyjechać do Londynu a podczas roku szkolnego regularnie uczestniczą w prezentacjach i szkoleniach dla nauczycieli języków obcych. Na tychże szkoleniach mają możliwość zapoznania się z nowymi technikami i metodami pracy z dziećmi i młodzieżą oraz aktualnymi materiałami dydaktycznymi wykorzystywanymi na zajęciach.

Urszula

Urszula

Metodyk

My adventure with teaching English to children and teenagers began many years ago and continues to this day. In 2000, I graduated from the Institute of Applied Linguistics at the Warsaw University (teaching and translation specializations) and I took off.  I worked as a teacher in many private language schools. During this time I gained experience, improved my qualifications and developed my skills. The next step in my way was the position of a methodologist, which continues till today. I support teachers in their tasks and I oversee the work of the entire team. Working with children is a special experience for me. Each day brings something new, unexpected and surprising, because that's what children are like.  I love their creativity, honesty, never-satisfied appetite for exploring the world, constant hunger for knowledge, for new experiences and adventures. I admire their courage in taking up new challenges. I try to use all this huge potential when I help teachers to plan and prepare classes. During my spare time I hike in the mountains, sail and read books. I really like the feeling of freedom that riding a motorcycle gives to me.

Moja przygoda z nauczaniem dzieci i młodzież języka angielskiego zaczęła się wiele lat temu i trwa nieprzerwanie do dziś. W 2000 roku ukończyłam studia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja nauczycielska i tłumaczeniowa) i wystartowałam.  Pracowałam jako lektor w wielu prywatnych szkołach językowych rozwijając się, zdobywając doświadczenie i podnosząc kwalifikacje. Kolejnym etapem mojej drogi było stanowisko metodyka, na którym pracuję do dziś, wspomagając lektorów w ich zadaniach i czuwając nad pracą całego
zespołu. Praca z dziećmi jest dla mnie szczególnym doświadczeniem. Każdy dzień przynosi coś nowego, nieoczekiwanego, zaskakującego, bo takie są dzieci.  Uwielbiam ich kreatywność, szczerość, nigdy niezaspokojony apetyt na poznawanie świata, ciągły głód wiedzy, nowych doświadczeń i przygód. Podziwiam ich odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań. Cały ten ogromny potencjał staram się wykorzystać, pomagając lektorom w planowaniu i przygotowywaniu zajęć. Chwile wolne od pracy spędzam na wędrówkach po górach, żeglowaniu i czytaniu książek. Bardzo lubię poczucie wolności, jakie daje jazda na motocyklu.

Ula

Ula

Lektor

Hello! My name is Urszula and I have been learning English language since I was five years old. I’m
passionate about learning languages and sharing my knowledge with others, therefore I’ve been
teaching children and teenagers for a few years, helping them improve their English. Lessons with me
are not only educational, but also entertaining and fun for young students. I started my Bachelor’s
degree in English Philology with Spanish in Warsaw in 2018, and a year later I transferred to the
University of Hertfordshire in England, so as to polish my English language skills and experience the
British culture. There I had been studying English Literature with Spanish, however, I decided to
return to Poland to finish my degree here. Some of my interests include literature, art and
photography.

Cześć! Mam na imię Urszula i uczę się języka angielskiego od piątego roku życia. Moją pasją jest
uczenie się języków obcych i dzielenie się moją wiedzą z innymi, w związku z czym od paru lat uczę
dzieci i nastolatków, pomagając rozwijać ich znajomość angielskiego. Lekcje ze mną nie tylko mają
edukacyjny charakter, ale również są formą rozrywki i zabawy dla młodych uczniów. W 2018 roku
rozpoczęłam studia licencjackie na kierunku Filologia Angielska z Hiszpańskim w Warszawie, a rok
później przepisałam się na Uniwersytet Hertfordshire w Anglii, aby udoskonalić moje zdolności
językowe i poznać brytyjską kulturę. Tam studiowałam Literaturę Angielską z Hiszpańskim, jednakże
zdecydowałam się wrócić do Polski i dokończyć studia tutaj. Niektóre z moich zainteresowań to
sztuka, literatura i fotografia.

Cezary

Cezary

Lektor

Mam na imię Cezary i od 6 lat uczę angielskiego zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorosłych. Ukończyłem
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Podczas zajęć staram się podchodzić indywidualnie do każdego ucznia oraz dobierać materiały zgodnie z
zainteresowaniami grupy. Moimi konikami są historia oraz podróże. Dlatego w wolnym czasie zajmuję się
pilotowaniem wycieczek i jeżdżę z grupami po całym świecie.
My name is Cezary and I've been teaching English to children, teenagers and adults for 6 years. I graduated
from the Centre of Foreign Language Teacher Training and European Education at the University of Warsaw.
During my classes I treat every student individually and I choose the material based on my students’ areas of
interest. My greatest hobbies are history and travelling. Because of that in my free time I am a tour leader and I
travel with groups around the world.

Veronika

Veronika

Lektor

I am a creative and self – motivated University of Derby graduate with high organisational skills and an artistic soul. I am also a former Happy School student!The teachers that I have encountered here at a young age have always been more than just educators. It was their exceptional empathy and genuine passion for teaching that inspired me to follow into their footsteps. I prepare every class with much enthusiasm and dedication.            It is my priority to provide children with a welcoming and accepting environment, where they can feel safe and be eager to learn. Working with students brings me genuine joy, as it allows me to combine my love for education with my artistic and leadership skills. am really into graphic design and scenography. I love spending time drawing, making stickers, drinking tea and going on adventures with my bulldog 🙂

Jestem kreatywną i silnie zmotywowaną absolwentką Uniwersytetu w Derby z wysokimi zdolnościami organizacyjnymi i duszą artystki. Jestem też byłą uczennicą Happy School! Lektorzy, z którymi miałam tutaj styczność w młodym wieku, zawsze byli kimś więcej niż tylko nauczycielami. To ich wyjątkowa empatia i szczera pasja do nauczania zainspirowały mnie do pójścia w ich ślady. Przygotowuję każde zajęcia z dużym entuzjazmem i oddaniem. Moim priorytetem jest zapewnienie dzieciom przyjaznego, pełnego akceptacji środowiska, w którym mogą się czuć bezpiecznie i są chętne do nauki. Praca z uczniami sprawia mi prawdziwą przyjemność, ponieważ pozwala mi łączyć zamiłowanie do edukacji z moimi artystycznymi i przywódczymi zdolnościami. Uwielbiam projektowanie graficzne i scenografię. Kocham spędzać czas rysując, tworząc naklejki, pijąc herbatę i podróżując z moim buldogiem 🙂
Wiktoria

Wiktoria

Lektor
Hello everyone! My name is Wiktoria and I started my journey with English when I was only 5 years old. Since then I have been very passionate about this language and turned my passion into my job. Apart from teaching I am doing a Bachelor’s Degree in Sociology at Collegium Civitas in Warsaw. I love working with kids because it brings me a lot of joy and satisfaction. I always try my best to make my lessons educational and entertaining. Apart from the English language I am keen on art, traveling, and photography.
Cześć wszystkim! Mam na imię Wiktoria, a moja przygoda z angielskim zaczęła się, kiedy miałam zaledwie 5 lat. Od tamtej pory angielski stał się moją pasją, która potem zamieniła się w pracę. Nauczanie łączę ze studiowaniem na kierunku Socjologii w Collegium Civitas w Warszawie. Uwielbiam pracować z dziećmi, ponieważ sprawia mi to wiele radości i satysfakcji. Zawsze staram się sprawić, aby moje zajęcia były zarówno edukacyjne, jak i miały charakter rozrywkowy. Oprócz języka angielskiego interesuje się sztuką, podróżami i fotografią.
Paulina

Paulina

Lektor

I have been an English teacher for over 4 years. I mainly teach English to kids and teenagers since I have always had a way with children. I graduated from the University of Warsaw,Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education, thanks to which I have become entitled to work as a teacher of English in all types of schools. Although I also obtained master’s degree in Specialised Translation, I did not want to give up teaching. I do enjoy working with young students and developing my teaching skills so that my students can learn effectively and have fun during the lessons. I love travelling, dancing and doing sports as well as painting, drawing and doing crafts. If you join any of my lessons you’ll easily discover what my interests are and I hope you will get inspired!

Uczę angielskiego od ponad 4 lat. Prowadzę zajęcia głównie z dziećmi i młodzieżą, ponieważ sprawia mi to wiele przyjemności! Jestem absolwentką Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Dzięki temu szkoleniu zdobyłam wiedzę i uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich szkołach. Choć jestem także magistrem w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, nie chcę rezygnować z bycia nauczycielem. Uwielbiam pracę z dziećmi i młodzieżą i z przyjemnością podnoszę swoje kwalifikacje, tak by nauka była jak najprzyjemniejsza i jak najbardziej efektywna. Uwielbiam podróże, taniec i sport, jak również rysunek, malarstwo i rękodzieło. Mam nadzieję, że moje zainteresowania, które łatwo dostrzec w trakcie zajęć, inspirują nie tylko mnie, ale także moich uczniów!

Marta

Marta

Lektor

Hello everyone! My name is Marta and I have been teaching English to children and adults for almost 5 years now. Working with a group of children is my recent adventure and a very challenging one, but also really rewarding. I especially like working with teenagers, as they are fairly close to my age and it is easier for me to find topics they are interested in and ways of learning they might like. I try to make learning a foreign language as fun and interesting for young learners as possible, and Happy School Students are a great inspiration. This year I’m also doing my Bachelor’s Degree at the Warsaw University. In my free time I do my best to learn French. I love theatre, drawing, and reading books.

Witam wszystkich! Mam na imię Marta i uczę języka angielskiego, zarówno dzieci jak i dorosłych, już od ponad 5 lat. Praca z grupą dzieci wciąż jest dla mnie nową przygodą – ogromnym wyzwaniem, ale równie wynagradzającym. Szczególnie lubię pracę z młodzieżą, ponieważ są oni w wieku zbliżonym do mojego i łatwiej jest mi znaleźć tematy i techniki pracy, które ich zainteresują. Staram się zawsze sprawić, aby nauka języka obcego była dla dzieci jak najbardziej przyjemna i zajmująca, a Uczniowie Happy School są do tego wspaniałą inspiracją. W tym roku robię również licencjat na Uniwersytecie Warszawskim. W wolnym czasie usiłuję uczyć się francuskiego. Uwielbiam teatr, rysunek i czytanie książek.

Bogusia

Bogusia

Lektor

Nasze metody

Uczymy łącząc wiele nowoczesnych metod i technik, a nasz program nauczania odpowiada założeniom programu Cambridge Young Learners. Tym samym uczące się u nas dzieci od najmłodszych lat przygotowują się do zdawania egzaminów tej renomowanej brytyjskiej uczelni.

Nasze metody nauczania ukierunkowane są na pobudzenie wyobraźni dziecka, tym samym umożliwiają one jego wszechstronny rozwój i sprawiają, że lekcje stają się bardziej atrakcyjne.

Przykładamy dużą uwagę do rozwoju wszystkich czterech ‘sprawności’ istotnych w nauczaniu języka obcego, t.j. mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zdobywanie i poszerzanie tych umiejętności dostosowane jest oczywiście do wieku oraz indywidualnych potrzeb uczniów. Przykładowo w grupach najmłodszych, skupiamy się na rozumieniu ze słuchu i mówieniu.

Najistotniejsze metody stosowane w naszej szkole to metoda komunikacyjna i metoda dramy. Na zajęciach staramy się imitować sytuacje z życia codziennego przedstawiając je w języku angielskim. Dzięki temu dzieci posługują się językiem w sposób aktywny i naturalny, traktując go przede wszystkim jako narzędzie do porozumiewania się

Bazą dla wczesnego etapu nauki są ćwiczenia skupiające się na metodzie reagowania całym ciałem (TPR), gry i zabawy językowe, quizy i konkursy, a także rym i rytm (chants) – gdzie dzieci uczą się piosenek, wierszyków i tekstów rytmizowanych. Na zajęciach wykorzystujemy całą gamę rekwizytów, obrazków, przedmiotów, dzięki którym uczniowie mogą poznawać język wszystkimi zmysłami, także poprzez dotyk, węch i smak.

Uczymy z podręczników renomowanych wydawnictw takich jak Cambridge, Oxford, Longman, Macmillan, Express Publishing. Nasi lektorzy korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych: gier edukacyjnych, książeczek w oryginalnej wersji językowej (tzw. readers), płyt CD i DVD, atrakcyjnych materiałów kopiowalnych.
Wszystkie te pomoce służą rozwijaniu umiejętności językowych oraz utrwalaniu poznanego materiału.
Postępy w nauce są regularnie sprawdzane - w przypadku starszych dzieci poprzez testy kontrolne.
Rodzice otrzymują Semestralną Ocenę Postępów Ucznia, która u starszych dzieci zawiera: ocenę wszystkich umiejętności (pisanie, czytanie, mówienie, rozumienie ze słuchu i gramatyka). Ocenie podlegają również: aktywność na lekcjach, zachowanie i prace domowe.
U młodszych dzieci na ocenę składają się: aktywność, prace domowe, zachowanie oraz użycie jęz. angielskiego na lekcjach.
Prowadzone dzienniki ewidencjonują zrealizowany materiał, obecności i nieobecności na lekcjach, oceny z testów oraz w/w sprawności.

Egzaminy. Pod koniec roku szkolnego nasi starsi uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, podczas egzaminów wewnętrznych. Dla wszystkich, którzy mają życzenie sprawdzenia siebie na egzaminie zewnętrznym, Happy School organizuje we współpracy z British Council.

Lat doświadczeń i istnienia szkoły
18
Małe grupy
8
Jednostki lekcyjne w trakcie roku szkolnego
70
Dla młodzieży i dzieci od
3
 • Spójność małych grup – szczególnie pod względem wieku i poziomu językowego
 • Przygotowanie do zdawania prestiżowych egzaminów brytyjskich - (YLE, KET, PET, FCE, CAE)
 • Dobry kontakt z opiekunami – Informacje o postępach na bieżąco i w raportach semestralnych.
 • Indywidualizowanie procesu nauczania – co w razie potrzeby daje dziecku dodatkową pomoc w nauce
 • Przyjazna i ciepła atmosfera.
 • Tablice interaktywne
 • Sale dostosowane do wieku dzieci
 • Wysokie kwalifikacje językowe i mejotyczne lektorów
 • Nad praca lektorów czuwa METODYK
 • Ciekawe metody nauki – wykraczające poza rozwiązania książkowe
 • Wyjazdy językowe i obozy tematyczne – stymulujące dalszy rozwój językowy dziecka.
 • Brak anonimowości i kameralna atmosfera – w grupach do 8 osób
 • Egzaminy Cambridge Young Learners
 • E-LERNING

Angielskiego w Happy School uczę się od 2004r., czyli od początku istnienia szkoły.
Lubię angielski, fajnie jest móc dogadać się z kimś, będąc za granicą, czytać książki w oryginale i rozumieć teksty piosenek ulubionego zespołu 🙂
Dodatkowe lekcje w Happy School, które są prowadzone w profesjonalny sposób i zawsze odbywają się w miłej atmosferze, znacznie mi w tym pomogły.
Dzięki wiedzy, którą zdobyłam udało mi się uzyskać certyfikat FCE, a także osiągnąć dobry wynik w konkursie kuratoryjnym.
Happy School to dobre miejsce dla tych, którzy chcą się uczyć angielskiego

Magda Peikert

Nauczyciel w Happy School

Ania uczęszcza do Happy School od sześciu lat.
Nawet jeśli początkowo mieliśmy wątpliwości co do metod nauczania i ich efektów, to wkrótce diametralnie zmieniliśmy zdanie!
Metody są świetne, a na efekty wystarczyło po prostu trochę poczekać.Obecnie nasza córka swobodnie posługuje się językiem angielskim i odnosi na tym polu sukcesy (w tym roku wygrała Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego).
Uważam, że jest to zasługa Happy School.
Dziękuję Happy School!

Katarzyna Godlewska

Mama Ani Godlewskiej

Dzięki zajęciom w szkole Happy School dostałem się do liceum dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.
Podstawowym warunkiem dostania się do tego liceum było zdanie egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego
Dzięki nauce w Happy School zdałem oba śpiewająco:) pokonując wielu kandydatów, a nie było łatwo
Uczęszczam na lekcje  już od 7 lat i na kazde zajęcia przychodzę z przyjemnością .
W tym roku zamierzam kontynuować naukę w Happy School celem poszerzania znajomości języka angielskiego w niesamowicie miłej atmosferze z profesjonalną i sympatyczną kadrą

Karol Czapla

Uczeń Happy School

Uczęszczam na lekcje angielskiego do Happy School.
Zajęcia sa prowadzone w sposób swobodny a wiedza sama i bez stresu wchodzi do głowy
Dzięki zajęciom w tej szkole swobodnie porozumiewam i bawię się z rówieśnikami będąc za granicą.
W tym roku będę kontynuował naukę w Happy School, gdyż kończę gimnazjum i moim celem jest dostanie się do dwujęzycznego liceum im. Kopernika.

Bartosz Czapla

Uczeń Happy School

Wieloletnie zaufanie jakim darzymy Państwa, wypływające z poziomu nauczania i tak ważnej atmosfery jaką stworzyliście, niemal codziennie owocuje w życiu naszych córek a Państwa uczennic.
To dzięki Wam zdobywają pewność siebie pogłębiając wiedzę z języka angielskiego i na niej budując swoje plany zawodowe.
Weronika dzięki tak dużemu wsparciu edukacyjnemu kontynuuje naukę w szkole dwujęzycznej z powodzeniem realizując swoje marzenia i snując plany o studiach zagranicznych.
Jeszcze raz w imieniu naszym i dziewczyn
Dziękujemy

Dorota i Piotr Płóciennik

Rodzice Weroniki i Martyny Płóciennik

Angielskiego w Happy School uczę się od 2006r.
Jestem najstarszym uczniem w szkole i ciężko będzie mi się z nią rozstać. Ale Pani Ania i Pan Adam
bardzo przyczynili się do rozwoju mojego angielskiego za co jestem im wdzięczna.
Dzięki Happy School zdałam maturę ustną z angielskiego na 100%.
Szkoła daje uczniom wiele możliwości, organizuje dodatkowe lekcje i namawia na różnego rodzaju
kursy i certyfikaty, o których część uczniów i rodziców nawet nie wie, w dodatku utrzymuje rodzinną atmosferę.
Z pewnością poleciła bym tą szkołę innym.

Ewelina Aluchnia

Nauczyciel w Happy School

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.
W podziękowaniu za trudną pracę. Życzymy wszystkiego co najlepsze i uśmiechu każdego dnia.
Państwu Annie i Adamowi Wilk oraz wszystkim nauczycielom Happy School

Aleksandra Pianka

Uczeń Happy School