Veronika

I am a creative and self – motivated University of Derby graduate with high organisational skills and an artistic soul. I am also a former Happy School student!The teachers that I have encountered here at a young age have always been more than just educators. It was their exceptional empathy and genuine passion for teaching that inspired me to follow into their footsteps. I prepare every class with much enthusiasm and dedication.            It is my priority to provide children with a welcoming and accepting environment, where they can feel safe and be eager to learn. Working with students brings me genuine joy, as it allows me to combine my love for education with my artistic and leadership skills. am really into graphic design and scenography. I love spending time drawing, making stickers, drinking tea and going on adventures with my bulldog 🙂

Jestem kreatywną i silnie zmotywowaną absolwentką Uniwersytetu w Derby z wysokimi zdolnościami organizacyjnymi i duszą artystki. Jestem też byłą uczennicą Happy School! Lektorzy, z którymi miałam tutaj styczność w młodym wieku, zawsze byli kimś więcej niż tylko nauczycielami. To ich wyjątkowa empatia i szczera pasja do nauczania zainspirowały mnie do pójścia w ich ślady. Przygotowuję każde zajęcia z dużym entuzjazmem i oddaniem. Moim priorytetem jest zapewnienie dzieciom przyjaznego, pełnego akceptacji środowiska, w którym mogą się czuć bezpiecznie i są chętne do nauki. Praca z uczniami sprawia mi prawdziwą przyjemność, ponieważ pozwala mi łączyć zamiłowanie do edukacji z moimi artystycznymi i przywódczymi zdolnościami. Uwielbiam projektowanie graficzne i scenografię. Kocham spędzać czas rysując, tworząc naklejki, pijąc herbatę i podróżując z moim buldogiem 🙂