Anna Wilk

Założycielką i dyrektorką szkoły jest Anna Wilk pasjonatka nauczania języka angielskiego z 15-letnim doświadczeniem.

Ukończyła Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademię Wychowania Fizycznego ze specjalizacją Turystyka i Rekreacja również w Warszawie.

Uczyła angielskiego w kilku szkołach podstawowych oraz Policealnym Studium Turystyczno-Hotelarskim. Cztery lata mieszkała w Londynie. W 2004 roku założyła Happy School.

Obecnie studiuje w Cambridge i pracuje w niepełnym wymiarze godzin w Holy Family Roman Catholic School.

Pani Dyrektor sprawuje stałą opiekę metodyczno-doradczą nad pracą lektorów i prowadzonymi w Happy School zajęciami i jest w stałym kontakcie z Metodykiem szkoły- Panią Izabelą Wojciechowską. Metodycznie i programowo nadzoruje również pracę lektorów szkoły na obozach językowych oraz wszelkich imprezach organizowanych w trakcie roku szkolnego t.j. ogniska, przedstawienia, koncerty. Pani dyrektor to również wieloletni współpracownik biur podróży, gdzie pracowała m.in. w charakterze kierownika zagranicznych obozów językowych (specjalizacja: Londyn). Dodatkowe kwalifikacje pilota wycieczek zagranicznych pozwalają na sprawne koordynowanie transportu grupowego zarówno drogą powietrzną jak i lądową.