Happy Master School

Grupy starsze, to w większości młodzi ludzie, którzy rozpoczęli u nas naukę jeszcze w szkole podstawowej i zaliczają się do tzw. grup kontynuujących.

Ich wysoki i wyrównany poziom sprawia, że przyłączamy do nich jedynie słuchaczy reprezentujących taką samą, zaawansowaną znajomość języka. Odbywa się to na podstawie ustnego i pisemnego testu kwalifikacyjnego.

Dzieci uczące się u nas „od początku”, nie mają problemów ze zdaniem egzaminu ósmoklasisty. Mając jednak na uwadze fakt, że wynik państwowych egzaminów ma duże znaczenie przy okazji aplikowania do liceum, nasi uczniowie regularnie ćwiczą techniki charakterystyczne dla tego egzaminu.

Wśród naszych uczniów mamy laureatów konkursów językowych, którzy do wybranego, wymarzonego przez siebie liceum dostają się bez egzaminów, w pierwszej kolejności.

Liczba osób w grupie nie przekracza 8-miu dzieci.