Urszula

My adventure with teaching English to children and teenagers began many years ago and continues to this day. In 2000, I graduated from the Institute of Applied Linguistics at the Warsaw University (teaching and translation specializations) and I took off.  I worked as a teacher in many private language schools. During this time I gained experience, improved my qualifications and developed my skills. The next step in my way was the position of a methodologist, which continues till today. I support teachers in their tasks and I oversee the work of the entire team. Working with children is a special experience for me. Each day brings something new, unexpected and surprising, because that's what children are like.  I love their creativity, honesty, never-satisfied appetite for exploring the world, constant hunger for knowledge, for new experiences and adventures. I admire their courage in taking up new challenges. I try to use all this huge potential when I help teachers to plan and prepare classes. During my spare time I hike in the mountains, sail and read books. I really like the feeling of freedom that riding a motorcycle gives to me.

Moja przygoda z nauczaniem dzieci i młodzież języka angielskiego zaczęła się wiele lat temu i trwa nieprzerwanie do dziś. W 2000 roku ukończyłam studia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja nauczycielska i tłumaczeniowa) i wystartowałam.  Pracowałam jako lektor w wielu prywatnych szkołach językowych rozwijając się, zdobywając doświadczenie i podnosząc kwalifikacje. Kolejnym etapem mojej drogi było stanowisko metodyka, na którym pracuję do dziś, wspomagając lektorów w ich zadaniach i czuwając nad pracą całego
zespołu. Praca z dziećmi jest dla mnie szczególnym doświadczeniem. Każdy dzień przynosi coś nowego, nieoczekiwanego, zaskakującego, bo takie są dzieci.  Uwielbiam ich kreatywność, szczerość, nigdy niezaspokojony apetyt na poznawanie świata, ciągły głód wiedzy, nowych doświadczeń i przygód. Podziwiam ich odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań. Cały ten ogromny potencjał staram się wykorzystać, pomagając lektorom w planowaniu i przygotowywaniu zajęć. Chwile wolne od pracy spędzam na wędrówkach po górach, żeglowaniu i czytaniu książek. Bardzo lubię poczucie wolności, jakie daje jazda na motocyklu.