Ula

Hello! My name is Urszula and I have been learning English language since I was five years old. I’m
passionate about learning languages and sharing my knowledge with others, therefore I’ve been
teaching children and teenagers for a few years, helping them improve their English. Lessons with me
are not only educational, but also entertaining and fun for young students. I started my Bachelor’s
degree in English Philology with Spanish in Warsaw in 2018, and a year later I transferred to the
University of Hertfordshire in England, so as to polish my English language skills and experience the
British culture. There I had been studying English Literature with Spanish, however, I decided to
return to Poland to finish my degree here. Some of my interests include literature, art and
photography.

Cześć! Mam na imię Urszula i uczę się języka angielskiego od piątego roku życia. Moją pasją jest
uczenie się języków obcych i dzielenie się moją wiedzą z innymi, w związku z czym od paru lat uczę
dzieci i nastolatków, pomagając rozwijać ich znajomość angielskiego. Lekcje ze mną nie tylko mają
edukacyjny charakter, ale również są formą rozrywki i zabawy dla młodych uczniów. W 2018 roku
rozpoczęłam studia licencjackie na kierunku Filologia Angielska z Hiszpańskim w Warszawie, a rok
później przepisałam się na Uniwersytet Hertfordshire w Anglii, aby udoskonalić moje zdolności
językowe i poznać brytyjską kulturę. Tam studiowałam Literaturę Angielską z Hiszpańskim, jednakże
zdecydowałam się wrócić do Polski i dokończyć studia tutaj. Niektóre z moich zainteresowań to
sztuka, literatura i fotografia.